Verdens best betalte sjømatprodukt kan høstes på Sunnmøre
Kategori: Program
29. mai 2018
Sjøpølsa kan ha en stor framtid i norsk fiskerinæring. Det er ett av de best betalte sjømatproduktene i verden og selges for over 10.000 kroner per kilo. Den finnes på Sunnmøre, og best av alt, markedet ønsker produktet.


– Den finnes i områdene rundt oss og det er store muligheter for å starte fiske og foredling av en ny art på Sunnmøre, sier Forskningsleder Margareth Kjerstad i Møreforskning.

Nå jobber sunnmøringer med å utvikle redskap til å fangste sjøpølse og ser også på muligheten for å drive oppdrett.

Finn oss på: Facebook | YouTube | Instagram
© Maxlokal 2017. Design av Kristian Eliassen.