Økende R-tall lokalt
Kategori: Snakkis
3. april 2021
Mens R-tallet i landet ligger på 1, er tallet i Møre og Romsdal 1,6. Et stigende R-tall kan varsle mulig ny kraftig spredning av viruset. Nå rammes også flere unge i Ålesund av koronaviruset.
Finn oss på: Facebook | YouTube | Instagram
© Maxlokal 2017. Design av Kristian Eliassen.