Nytenkende studentbedrift fra Ålesund
Kategori: Program
29. mai 2018
Går det an å dyrke grønnsaker i vann fra settefiskanlegg? Det var spørsmålet Vibeke Evensen stilt seg selv. I fabrikklokalene til møbelprodusenten Helland startet hun en studentbedrift gjennom NTNU. Bedriften Lotics som skulle teste ut dyrkingsmetoden som kalles aquaponics. I 2015 tok de 3. plass i den europeiske konkurransen for Studentbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap.
Finn oss på: Facebook | YouTube | Instagram
© Maxlokal 2017. Design av Kristian Eliassen.