MT Food inn i nye lokaler på Digerneset
Kategori: Reportasje
9. juli 2018
Etterspørselen etter Matthanes kjøkkenkunster har vært så stor at Matthane og Terje har valgt å flytte ut av kjøkkenvogna og inn under tak i den nye satsingen på Digernes.
Finn oss på: Facebook | YouTube | Instagram
© Maxlokal 2017. Design av Kristian Eliassen.