Fremtiden i havrommet
Kategori: Program
29. mai 2018
Det ligger et stort og uforløst potensiale i sjømatproduksjon på Sunnmøre. Det mener næringen selv. Gjennom en programserie har Maxlokal sett på mange av de nye mulighetene i havrommet. Mye ligger allerede til rette for fødsel av nye næringer som kan skape mange arbeidsplasser og store inntekter til regionen
Finn oss på: Facebook | YouTube | Instagram
© Maxlokal 2017. Design av Kristian Eliassen.