Den lukkede fjelldalen
26. januar 2023
Verpesdalen kan beskrives som en lukket fjelldal. Tilkomsten til gardane i Verpesdalen er sjøveien opp, eller over fjellet fra Kilsti. Råsene opp fra sjøen ligger ofte i bratt terreng og må vedlikeholdes fra tid til annen. Det er farlig jobb og sikre stien for ras og fjerne rotvelt i det bratte terrenget
Finn oss på: Facebook | YouTube | Instagram
© Maxlokal 2017. Design av Kristian Eliassen.